Aktivitetet tona

March 29, 2019

Mbledhja e parë e Asamblesë për vitin 2019

Zhvillohet mbledhja e parë e Asamblesë së Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë për vitin 2019, drejtuar nga Kryetari z. Sokol Kraja. Në mbledhje u diskutua mbi aktivitetin […]
February 8, 2019

Mbledhje e Bordit Drejtues të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

Më datë 7 shkurt 2019, në ambientet e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua mbledhja e dytë e bordit drejtues për vitin 2019. Gjatë mbledhjes u […]
January 25, 2019

Mbledhja e parë e Bordit Drejtues për vitin 2019

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë ka zhvilluar mbledhjen e parë të Bordit Drejtues për këtë vit, në të cilën u diskutua mbi raportin e aktivitetit për vitin […]
January 25, 2019

Prodhuesit të alarmuar nga ndryshimet mbi taksën e lëndës së parë

Nisur nga shqetësimet e shprehura dhe nga problematikat që kanë sjellur ndryshimet e fundit të paketës fiskale 2019, në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat […]
December 10, 2018

2-Vjetori i Themelimit, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë mblodhi së bashku akademikë, personalitete të institucioneve publike, përfaqësues të ambasadave dhe organizatave të huaja brenda vendit, gazetarë ekonomikë, si dhe sipërmarrrës […]
November 23, 2018

Deklaratë për shtyp: Për heqjen e barrierave tarifore dhe jo-tarifore për qarkullimin e lirë tregtar dhe ekonomik ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës

Mblidhen përfaqësues të prodhuesve së Shqipërisë dhe Kosovës mbi kërkesa të përbashkëta ndaj Qeverive për heqjen e barrierave tarifore dhe jo-tarifore për qarkullimin e lirë tregtar […]