July 26, 2019

Miratohet Ligji nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar

Pas një periudhe kohore 6 mujore, në të cilën u përfshinë tryeza teknike, analiza, takime, lobime të kryera nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptare në kuadër të […]
May 21, 2019

Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë- Shqipëri

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë si një nga themelueset e Forumit Ekonomik Mbarë-Kombëtar, e pranishme në konferencën e zhvilluar në lidhje me “Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve […]
May 7, 2019

Siguria ushqimore dhe ndryshimet e reja ligjore në Kodin Penal

Në datën 6 maj 2019, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural zhvilluan takim konsultativ në lidhje me sigurinë ushqimore […]
May 2, 2019

Në mbrojtje të shëndetit të konsumatorëve dhe në mbështetje të prodhuesve të ndershëm

DEKLARATË PËR SHTYP Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë po ndjek këto ditët e fundit me vëmendje raportimet e medias si dhe shqetësimin e krijuar tek qytetarët në […]
March 29, 2019

Mbledhja e parë e Asamblesë për vitin 2019

Zhvillohet mbledhja e parë e Asamblesë së Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë për vitin 2019, drejtuar nga Kryetari z. Sokol Kraja. Në mbledhje u diskutua mbi aktivitetin […]
February 8, 2019

Mbledhje e Bordit Drejtues të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

Më datë 7 shkurt 2019, në ambientet e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua mbledhja e dytë e bordit drejtues për vitin 2019. Gjatë mbledhjes u […]