September 13, 2019

Mblidhet Bordi Drejtues i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

Anëtarët e Bashkimi të Prodhuesve Shqiptarë kanë zhvilluar mbledhjen e katërt të Bordit Drejtues për vitin 2019. Në këtë mbledhje u diskutua kryesisht mbi aktivitetet e […]
September 2, 2019

Vijojnë takimet për udhëzimin “Për taksat kombëtare”

Pas miratimit të Ligjit nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë […]
July 26, 2019

Miratohet Ligji nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar

Pas një periudhe kohore 6 mujore, në të cilën u përfshinë tryeza teknike, analiza, takime, lobime të kryera nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptare në kuadër të […]
May 21, 2019

Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë- Shqipëri

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë si një nga themelueset e Forumit Ekonomik Mbarë-Kombëtar, e pranishme në konferencën e zhvilluar në lidhje me “Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve […]
May 7, 2019

Siguria ushqimore dhe ndryshimet e reja ligjore në Kodin Penal

Në datën 6 maj 2019, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural zhvilluan takim konsultativ në lidhje me sigurinë ushqimore […]
May 2, 2019

Në mbrojtje të shëndetit të konsumatorëve dhe në mbështetje të prodhuesve të ndershëm

DEKLARATË PËR SHTYP Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë po ndjek këto ditët e fundit me vëmendje raportimet e medias si dhe shqetësimin e krijuar tek qytetarët në […]