March 25, 2019

Shtesat dhe ndryshimet në udhëzimin “Për Procedurat Tatimore”

Ka hyrë në fuqi udhëzimi nr. 10, datë 15.03.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e […]
January 10, 2019

Sot më datë 10 janar 2019, afati i fundit për deklarimin e librave, për tatimpaguesit e vegjël me TVSH

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve të biznesit të vogël me qarkullim 2-5 milionë lekë, se data 10 janar 2019, është afati i […]
September 25, 2018

Tatimpaguesit e Biznesit të Vogël: Dokumentimi dhe mbajtja e të dhënave

Sipas një njoftimi zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, është bërë publike për dokumenti dhe mbajtja e të dhënave nga tatimpaguesit e Biznesit të Vogël. […]
May 31, 2018

Mbi detyrimin e subjekteve për të llogaritur, deklaruar dhe paguar Tatimin në Burim

Sipas njoftimit zyrtar, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve i bën thirrje të gjithë subjekteve (individë apo subjekte tregtare) se duhet të llogarisin, deklarojnë dhe paguajnë Tatimin në Burim për […]
May 15, 2018

Kushtet e përfitimit nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë

Drejtoria e Tatimeve njofton se cilat janë kushtet e përfitimit nga skema e kompensimit të prodhuesve bujqësorë për qëllime të Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, përmes një […]
November 20, 2017

Deklarimi për regjimin e përpunimit aktiv (fason) dhe kriteret e statusit “eksportues me risk zero”

Lidhur me rubrikën e deklarimit të TVSH-së për subjektet që i nënshtrohen regjimit të përpunimit aktiv Administrata Tatimore sqaron se:  Bazuar në Ligjin nr.92/2014, datë 24.07.2014 “Për […]