Tryeza Pune

August 27, 2019

Projektligji për “Fiskalizimin” konsultohet me përfaqësues të shoqatave të biznesit

Gjatë ditës së sotme në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë u zhvillua një tryezë diskutimi mbi projektligjin “Për faturën dhe […]
August 1, 2019

Shpallet për konsultim publik projektligji për Fiskalizimin

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hedhur për konsultim publik projektligjin mbi “Faturën dhe Monitorimin e Transaksioneve”, apo thënë ndryshe […]
July 26, 2019

Miratohet Ligji nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar

Pas një periudhe kohore 6 mujore, në të cilën u përfshinë tryeza teknike, analiza, takime, lobime të kryera nga Bashkimi […]
March 25, 2019

Shtesat dhe ndryshimet në udhëzimin “Për Procedurat Tatimore”

Ka hyrë në fuqi udhëzimi nr. 10, datë 15.03.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 24, datë 02.09.2008, […]
January 10, 2019

Sot më datë 10 janar 2019, afati i fundit për deklarimin e librave, për tatimpaguesit e vegjël me TVSH

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve sjell në vëmendje të tatimpaguesve të biznesit të vogël me qarkullim 2-5 milionë lekë, se […]