September 18, 2019

Tregtia e Jashtme, Gusht 2019

Sipas të dhënava zyrtare të INSTAT, në Gusht 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 2,0 %, në krahasim me […]
September 6, 2019

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T2 – 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e dytë të vitit 2019, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 103,2 duke shënuar një ulje me 0,3 […]
August 29, 2019

Tregtia e Jashtme, Korrik 2019

Në Korrik 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti […]
August 28, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2019

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Korrik 2019 është 1,5 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,3 %. Ndryshimi mujor […]
July 18, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Qershor 2019 është 1,3 %. Një vit më parë ky […]
July 16, 2019

Tregtia e jashtme 2014-2018

Gjatë periudhës 5-vjeçare (2014-2018) vihet re një tendencë rritje e eksporteve dhe importeve. Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, për vitin 2018 eksportet e mallrave jane […]