June 25, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2019 është 1,6 %. Rritja […]
June 17, 2019

Statistikat e Bujqësisë, 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në vitin 2018, prodhimi i perimeve është 1.166.283 ton, duke shënuar një rritje vjetore rreth 1,25 %, krahasuar me vitin […]
May 17, 2019

Tregtia e Jashtme, Prill 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, për muajin Prill 2019, eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u ulur me 0,2 %, në krahasim […]
May 8, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2019

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin prill 2019 është 1,4 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 2,1 %. Ndryshimi mujor […]
April 18, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019 është 1,4 %. Rritja […]
April 17, 2019

Tregtia e Jashtme, Mars 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në mars 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 2,7 %, në krahasim me […]