April 10, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Mars 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin mars 2019 është 1,1%. Një vit më parë ky ndryshim […]
March 29, 2019

Produkti i Brendshëm Bruto, T4 – 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e katërt të vitit 2018 vlerësohet me rritje prej 3,10 %, kundrejt tremujorit […]
March 19, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin shkurt 2019 është 2,1 %. Rritja […]
March 18, 2019

Tregtia e Jashtme, Shkurt 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në muajin shkurt 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 5,4 %, në krahasim […]
March 8, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin shkurt 2019 është 1,7 %. Një vit më parë ky […]
March 5, 2019

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 – 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,3, në tremujorin e katërt të vitit 2018,  duke u rritur me 0,5 %, […]