February 22, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Sipas të dhënave zyrtrare të INSTAT, në muajin Janar 2019, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është 2,4 %. Ky […]
February 18, 2019

Tregtia e Jashtme, Janar 2019

Në Janar 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 22 mld lekë, duke u ulur me 7,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti […]
February 8, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Sipas të dhënave zyrtrare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin janar 2019 është 1,9%. Një vit më parë ky ndryshim […]
January 18, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Sipas të dhënave zyrtrare të INSTAT, në muajin Dhjetor 2018, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është 1,4 %. Ky […]
January 17, 2019

Tregtia e Jashtme, Dhjetor 2018

Në muajin Dhjetor 2018 eksportet e mallrave ulen me 20,5 %, në krahasim me një muaj më parë dhe një ulje prej 1.7 % me të […]
January 10, 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin dhjetor 2018 është 1,8 %. Edhe një vit më parë […]