January 7, 2019

Produkti i Brendshëm Bruto, T3 – 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2018 në krahasim me tremujorin e dytë të vitit […]
December 21, 2018

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2018 është 1,4 %. Rritja […]
December 20, 2018

Tregtia e Jashtme, Nëntor 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 6,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë […]
November 20, 2018

Tregtia e Jashtme, Tetor 2018

Në muajin Tetor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me Tetor 2017 janë: Italia (3,5 %); […]
November 8, 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2018

Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin tetor 2018 është 1,9 %. Edhe një vit më parë ky ndryshim ishte 1,9 %. Ndryshimi […]
October 18, 2018

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018 është 1,9 %. Rritja […]