March 20, 2018

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shkurt 2018 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve vërehet […]
March 19, 2018

Tregtia e jashtme, shkurt 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT , në muajin shkurt 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 24 mld lekë, duke u rritur me 18,7 %, në […]
March 7, 2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T4 – 2017

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në tremujorin e katërt të vitit 2017, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 102,8, duke shënuar rritje me 2 %, […]
February 26, 2018

INSTAT: Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Janar 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2018 është 1,7 %. Rritja më e madhe e çmimeve vërehet […]
February 21, 2018

Tregtia e Jashtme, Janar 2018

Në Janar 2018, eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u rritur me 23,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti […]
February 8, 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2018, arriti 105,6, kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Janar 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të […]