July 16, 2019

Tregtia e jashtme 2014-2018

Gjatë periudhës 5-vjeçare (2014-2018) vihet re një tendencë rritje e eksporteve dhe importeve. Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, për vitin 2018 eksportet e mallrave jane […]
June 25, 2019

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2019 është 1,6 %. Rritja […]
June 17, 2019

Statistikat e Bujqësisë, 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në vitin 2018, prodhimi i perimeve është 1.166.283 ton, duke shënuar një rritje vjetore rreth 1,25 %, krahasuar me vitin […]
June 3, 2019

Bizneset në status pasiv – Si të paguani tatimin mbi dividentin

Në përgjigje të interesimit të tatimpaguesve mbi teknikat e deklarimit dhe mënyrën e pagesës së tatimit mbi dividentin kur janë në status pasiv, Drejtoria e Përgjithshme […]
May 22, 2019

Ekspozita e dytë Ndërkombëtare e Importit në Kinë (CIIE)

Në data 5-10 nëntor 2019,  Shanghai, Kinë, do te zhvillohet Ekspozita e dytë Ndërkombëtare e Importit në Kinë (CIIE). Kjo ekspozite do të përfshijë fushat ekspozuese […]
May 21, 2019

Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë- Shqipëri

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë si një nga themelueset e Forumit Ekonomik Mbarë-Kombëtar, e pranishme në konferencën e zhvilluar në lidhje me “Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve […]