March 26, 2019

Informacion mbi Komitetin e Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit

Komiteti i Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit merret me politikat lehtësuese që ndërmerr qeveria ndaj konkurrueshmërisë, tregtisë brenda dhe jashtë vendit si dhe promovimi i produkteve “Made in […]