Komiteti i Konkurrueshmërisë, Tregtia, Promovimi

September 2, 2019

Vijojnë takimet për udhëzimin “Për taksat kombëtare”

Pas miratimit të Ligjit nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, […]
March 26, 2019

Informacion mbi Komitetin e Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit

Komiteti i Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit merret me politikat lehtësuese që ndërmerr qeveria ndaj konkurrueshmërisë, tregtisë brenda dhe jashtë vendit si […]