Komiteti i Përputhshmërisë Statutore dhe Etikës

March 26, 2019

Informacion mbi Komitetin e Përputhshmërisë Statutore dhe Etikës

Komiteti i Përputhshmërisë Statutore dhe Etikës merret me verifikimin e veprimtarisë organizative të shoqatës në përputhje me statutin, mbi zbatueshmërinë […]