Komiteti i Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave

March 26, 2019

Informacion mbi Komitetin e Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave

Komiteti i Legjislacionit, Taksave dhe Procedurave merret me shqyrtimin e legjislacionit shqiptar dhe përputhueshmërinë me direktivat dhe legjislacionin e BE-së. […]
January 16, 2018

Mblidhet Komitetit për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat

Më datë 12 janar 2018, në ambjentet e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua mbledhja e Komitetit për Legjislacionin, Taksat […]
November 3, 2017

Mblidhet Komiteti i Politikave të Bashkimit të Prodhuesve, diskutime mbi energjinë për prodhimin

Ditën e enjte, datë 2 nëntor 2017, është zhvilluar mbledhja e rradhës e Komitetit të Politikave të Bashkimit të Prodhuesve […]
May 17, 2017

Mblidhet Komiteti për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

Më 16 maj 2017, pranë zyrave të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua takimi i Komitetit për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat i kryesuar nga […]