Mblidhet Komiteti për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

?

Më 16 maj 2017, pranë zyrave të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua takimi i Komitetit për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat i kryesuar nga z. Luan Leka dhe z. Bardhyl Baltëza. Ndër qëllimet e zhvillimit të kësaj mbledhjeje ishin:

  • Për të vlerësuar nëse çështjet e procedurave doganore të ngritura nga anëtarët e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë kanë gjetur në një masë të caktuar reflektim në “Dispozitat e reja zbatuese të Kodit të ri Doganor”;
  • Në varësi të gjykimeve të Komitetit dhe bazuar në ekspertizë të fushës, të zhvillohet më tej trajtimi i çështjeve, me qëllim prezantimin e tyre pranë Ministrisë së Financave dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, si kërkesa reale për konsiderim të çështjeve të ngritura nga anëtarët tanë.

Ditët në vijim do të përpunohet edhe materiali që do t’u dërgohet organeve të përmendura më sipër me çështjet e propozuara nga ky Komitet.