Mblidhet Komiteti i Politikave i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë

?

Më 6 qershor 2017, pranë zyrave të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë, u zhvillua takimi i Komitetit për Legjislacionin, Taksat dhe Procedurat, Komitetit për Standartet dhe Cilësinë  dhe Komitetit për Tregun dhe Konkurrueshmërinë.

Ndër qëllimet e zhvillimit të kësaj mbledhjeje ishin trajtimi i çështjeve të mëposhtme:

  • Taksa amballazhit të lëndës së parë si dhe taksa e amballazhit të plastikës dhe qelqit, c’ka rrit ndjeshëm kostot e prodhimit;
  • Kuadri ligjor në etiketimin e produkteve ushqimore, trajtimi i tij;
  • Liberalizimi i tregut të energjisë;
  • Etj..