Biznesi aktor i rëndësishëm në procesin e negocimit me BE-në
April 24, 2018
Takimi i parë negociues për tarifën koncensionare të segmentit rrugor Milot-Morinë
April 25, 2018

Në portalin e-Albania janë shtuar 13 shërbime të reja me pagesë të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve (DPT). Shërbimet e reja lidhen specifikisht me pagesën e taksave, tatimeve, tarifave dhe detyrimeve të ndryshme që duhet të paguajë biznesi.

Subjektet tatimpaguese mund të kryejnë online pagesa, që deri tani i kanë kryer pranë sporteleve bankare.

Nëpërmjet e-shërbimeve të reja të DPT-së, bizneset mund të kryejnë online një sërë pagesash si: