Indeksit i çmimeve të konsumit, prill 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në muajin prill 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,9 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Prill 2018, krahasuar me Mars 2018, është -0,5 %.

Ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit

  • Rritja vjetore e çmimeve për muajin prill 2018, është ndikuar kryesisht nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” me +1,2 pikë përqindje;
  • Grupi “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” kanë kontribuar me +0,52 pikë përqindje;
  • Grupi “Veshje dhe këpucë” kanë kontribuar me +0,12 pikë përqindje;
  • Grupi “Pije alkoolike dhe duhan” dhe “Transporti” kanë kontribuar me +0,06 pikë përqindje secili.
  • Grupi “Argëtim dhe kulturë”, “Hotele, kafene dhe restorante” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” kanë kontribuar me +0,03 pikë përqindje secili.
  • Grupi “Komunikimi” dhe “Shërbimi arsimor” kanë kontribuar me +0,02 pikë përqindje secili;
  •  Grupi “Shëndeti” kanë kontribuar me +0,01 pikë përqindje.

Për më shumë informacion klik këtu