“INTERPOMA 2018”, 15-17 Nëntor 2018, Bolzano, Itali

Më datat 15-17 nëntor 2018, në Bolzano Itali, do të zhvillohet aktiviteti “INTERPOMA 2018”. Ky aktivitet është një event tregtar për kultivimin, ruajtjen dhe marketingun e mollës. Kjo është ngjarja e vetme që synon të paraqesë gjithë zinxhirin e procesit të mollës nga kultivimi, magazinimi dhe deri te marketingu për një audiencë ndërkombëtare. Interpoma do të shfaqë gjithë varietetet e mollës, cilësitë e reja, makineritë dhe pajisjet e prodhimit.

Interpoma është shumë më tepër se një vitrinë për të reklamuar mollët, e cila ka të bëjë me ndarjen e mendimeve, shkëmbimeve të botës së industrisë, hulumtimeve, inovacionit dhe në veçanti rrjeteve dhe rrjetëzimit për sektorin e mollës.

Për më shumë informacion vizitoni linkun: http://www.fierabolzano.it/interpoma/en/