Forumi i Biznesit Maltë-Shqipëri, 22-23 Maj 2018

Në datat  22-23 Maj 2018, në Republikën e Maltës, do të zhvillohet Forumi i Biznesit Maltë-Shqipëri, me qëllim  hapjen e një rrugë më të gjërë bashkëpunimi dhe mundësish për të dy vendet. Kompanitë shqiptare pjesëmarrëse në këtë event do të jenë nga sektorë të rëndësishëm si: turizmi, ICT, agro-kultura, tregtia, transporti, energjia dhe burimet natyrore. Të pranishëm në këtë event do të jenë dhe Presidenti i Republikës së Shqipërisë Sh.T.Z. Ilir Meta dhe Presidenti i Republikës se Maltes Sh.S.Znj. Marie-Louise Coleiro Preca.

Ky aktivitet do të jetë një mundësi e mirë për sipërmarrjen e të dy vendeve, të ndajnë përvojat e tyre dhe të zhvillojnë takime B2B mes përfaqësuesve të biznesit.