Tregtia e Jashtme, Prill 2018

Sipas të dhënave zyrtare nga INSTAT, përgjatë muajit prill 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 11,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 1,4 %, në krahasim me Mars 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 52 mld lekë, duke u rritur me 4,9 %, në krahasim me një vit më parë dhe duke u ulur me 5,2 %, në krahasim me Mars 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 26 mld lekë, duke u ulur me 0,9 %, krahasuar me Prill 2017 dhe me 8,9 %, në krahasim me Mars 2018.

Në katër mujorin e parë të vitit 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 101 mld lekë, duke u rritur me 16,8 %, krahasuar me një vit më parë dhe importet e mallrave arritën vlerën 198 mld lekë, duke u rritur me 8,4 %, krahasuar me një vit më parë. Deficiti tregtar arriti vlerën 97 mld lekë, duke u rritur me 0,8 %, krahasuar me 2017.

Kontributi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve

Rritja vjetore e eksporteve prej 11,2 %, këtë muaj është ndikuar kryesisht nga grupet:

  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,3 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +2,0 pikë përqindje;
  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +1,7 pikë përqindje.

Në ndryshimin vjetor të eksporteve kanë ndikuar negativisht grupet:

  • “Makineri, pajisje, pjesë këmbimi” me -0,4 pikë përqindje;
  • “Lëkurë dhe artikuj prej tyre” me -0,1 pikë përqindje.

Eksportet, gjatë këtij katërmujori janë rritur me 16,8 %, krahasuar me një vit më parë. Në ndryshimin vjetor të eksporteve nuk ka ndikuar negativisht asnjë grup. Grupet që kanë patur kontribut më të lartë në rritjen vjetore të eksporteve, janë:

  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,5 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +4,4 pikë përqindje;
  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +3,4 pikë përqindje.