Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në muajin Prill 2018 është 1,7 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në grupin “Veshje dhe këpucë”, pasuar nga grupet:

 • “Argëtim dhe kulturë” me 2,7 %,
 • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,6 %,
 • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 1,6 %,
 • “Transporti” me 1,5 %,
 • “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,2 %,
 • “Hotele, kafene dhe restorante“ me 1,0 %,
 • “Shërbimi arsimor” me 0,9 %, etj.

Në muajin Prill 2018, ndryshimi mujor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit është -0,4 %. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të grupit “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 1,4 %, pasuar nga grupet:

 • “Veshje dhe këpucë” me 0,4 %;
 • “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,3 %;
 • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji”;
 • “Transporti” dhe “Komunikimi” me 0,2 % secili

Ndërsa, çmimet e grupit “Argëtim dhe kulturë” u rritën me 2,0 %, pasuar nga grupet

 • “Hotele, kafene dhe restorante“ me 1,4 %;
 • “Mobilim, paisje shtëpie dhe mirëmbajtje”;
 • “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,2 % secili.