Mundësi bashkëpunimi, bëhu pjesë e Panairit Ndërkombëtar të Drurit në Austri

Më datë 30 gusht 2018, në Klagenfurt, Austri, do të organizohet Panairi Ndërkombëtar i Drurit.  Ky panair organizohet nga Dhoma e Ekonomisë në Carinthia, Austri, në bashkëpunim me Rrjetin e Dhomave të reja Alpe Drita si dhe me rrejtin Europian të Ndërrmarjeve.

Kompanitë pjesëmarrëse janë prej rajonit të Evropës Qëndrore, rajoni Alpe-Adria dhe përfaqësues nga autoritet publike në sektorin e ndërtimit të drurit dhe pylltarisë.

Panairi  është i një rëndësie të veçantë, pasi jepen mundësi që kompanitë pjesëmarrëse të krijojnë njohje dhe kontakte bashkëpunimi mes tyre. Kompanitë që do të marrin pjesë do të kenë përfitime të shumta në njohurinë e fushave të drurit dhe mjeteve të pylltarisë, në teknikat e prerjes së drurit, teknikat e përdorimit të sharrave, matja e drurit dhe IT, shëndeti në punë, siguria dhe parandalimi i aksidenteve. Gjithashtu edhe bioenergjia, transporti dhe logjistika.

Pjesëmarrja në këtë event është falas dhe e hapur për të gjithë, me një fokus të vecantë për SME-të.

Për kompanitë që janë të interesuara të marrin pjesë, lutemi klikoni në linkun https://woodfair2018.b2match.io/