Sot, 31 korrik 2018, afati i fundit për dorëzimin e vendimit për destinimin e fitimit pas tatimit

Sipas njoftimit zyrtar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ditën e sotme, datë 31 korrik 2018, shoqëritë tregtare dhe personat fizikë kanë afati i fundit për dorëzimin e vendimi të organit përgjegjës/vendimin e personit fizik për destinimin e fitimit pas tatimit.

Shoqëritë tregtare, brenda një periudhe 6 mujore, nga data e mbylljes së vitit financiar, kanë marrë vendimin për rezultatet financiare të vitit paraardhës dhe destinimi i fitimit pas tatimit, duke përcaktuar në vendim destinimin e fitimit pas tatimit.

Në vendim, përcaktohet shuma e rezervave ligjore, pjesa që do të përdoret për investime ose për shtesë kapitali, si dhe pjesa që do të shpërndahet në formë dividendi.

Ky vendim dorëzohet elektronikisht në organet tatimore.