Rritja Ekonomike Tremujore (P.B.B)

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2018 në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2017, vlerësohet me rritje prej 4,32 %.

Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët:

 • Industria, Energjia dhe Uji me +2,37 pikë përqindje;
 • Tregtia, Transporti, Akomodimi dhe Shërbimi ushqimor me +0,82 pikë përqindje;
 • Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me +0,44 pikë përqindje;
 •  Bujqësia, Pyjet dhe Peshkimi me +0,29 pikë përqindje;
 •  Arte, argëtim dhe çlodhje, Aktivitete të tjera shërbimi me +0,21 pikë përqindje;
 • Administrata publike, Arsimi dhe Shëndetësia me +0,17 pikë përqindje;
 •  Aktivitete Financiare dhe të Sigurimit me +0,08 pikë përqindje;
 • Aktivitete të pasurive të paluajtshme me +0,03 pikë përqindje.

Negativisht kontribuoi aktiviteti:

 • Ndërtimi me -0,19 pikë përqindje;
 • Informacionit dhe Komunikacionit me -0,16 pikë përqindje;
 • Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me + 0,26 pikë përqindje.

Sa i përket ndryshimeve, në krahasim me tremujorin paraardhës, treguesi i Produktit të Brendshëm Bruto vlerësohet me një rritje prej 1,34 %.

Për më shumë klikoni këtu.