Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin shtator 2018 është 2,1 %. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,6 %. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin shtator 2018, krahasuar me gusht 2018, është 0,2 %.

Ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit

 • Rritja vjetore e çmimeve në muajin Shtator është ndikuar kryesisht nga grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike” me +1,03 pikë përqindje;
 • Çmimet e grupit “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” kanë kontribuar me +0,58 pikë përqindje.
 • Çmimet e grupit “Transporti” kanë kontribuar me +0,19 pikë përqindje.
 • Çmimet e grupit “Argëtim dhe kulturë” kanë kontribuar me +0,14 pikë përqindje.
 • Çmimet e grupit “Pije alkoolike dhe duhan” kanë kontribuar me +0,06 pikë përqindje.
 • Çmimet e grupit “Hotele, kafene dhe restorante” kanë kontribuar me +0,04 pikë përqindje.
 • Çmimet e grupeve “Komunikimi” dhe “Veshje dhe këpucë” kanë kontribuar me +0,02 pikë përqindje secili.
 • Çmimet e grupeve “Shërbimi arsimor” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” kanë kontribuar me +0,01 pikë përqindje secili.
 • Çmimet e grupit “Shëndeti” kanë kontribuar me -0,01 pikë përqindje

Ndryshimet vjetore të grupeve kryesore

Krahasuar me muajin shtator 2017, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin:

 • “Argëtim dhe kulturë” me 5,2 %;
 • “Transporti” me 3,2 ;
 • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 2,8 %;
 • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,6 %,
 • “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,7 %
 • “Hotele, kafene dhe restorante” me 1,0 %;
 • “Komunikimi” me 0, 7%;
 • “Veshje dhe këpucë” me 0,6 %
 • “Shërbimi arsimor” me 0,5 %, etj.

Brenda grupit të ushqimeve çmimet e nëngrupit “zarzavate përfshirë patatet” u rritën me 14,6 %, pasuar nga nëngrupet “fruta” me 3,8 %, “vajra dhe yndyrna me 2,2 %, “qumësht, djathë dhe vezë” me 1,2 %, etj. Nga ana tjetër çmimet e nëngrupit “sheqer, reçelna e ëmbëlsira” u ulën me 1,2 %.

Ndryshimet mujore të grupeve kryesore

Krahasuar me muajin gusht 2018 rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin “Argëtim dhe kulturë” me 2,0 %, ndikuar kryesisht nga ndryshimi i çmimeve të teksteve shkollore.

Rritje patën dhe grupet “Veshje dhe këpucë” me 0,6 %, “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 0,3 %, “Transporti” me 0,2 %, etj.

Ndërsa, çmimet e grupeve “Pije alkoolike dhe duhan”, “Hotele, kafene dhe restorante” dhe “Mallra dhe shërbime të ndryshme” shënuan një ulje prej 0,1 % secili.

Për më shumë klikoni këtu.