Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Shtator 2018 është 1,9 %.

Rritja më e madhe e çmimeve prej 5,4 %, vërehet në grupi “Argëtim dhe kulturë”, pasuar nga grupet:

  • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 3,2 %;
  • “Transporti” me 1,9 %;
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” 1,6 %;
  • “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,2 %;
  • “Hotele, kafene dhe restorante” me 1,0 %;
  • “Shërbimi arsimor” me 0,8 %, “Komunikimi” me 0,7 %, etj.

Në muajin Shtator 2018, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është 0,3 %. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit “Argëtim dhe kulturë” me 2,0 %, pasuar nga grupet:

  • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 0,6 %,
  • “Veshje dhe këpucë” me 0,5 %,
  • “Transport” me 0,1 %.

Ndërsa, çmimet e grupeve “Pije alkoolike dhe duhan”, “Hotele kafene dhe restorante” dhe “ Mobilje dhe paisje shtëpie” çmimet u ulën me 0,1 % secili.