Tregtia e Jashtme, Tetor 2018

Në muajin Tetor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me Tetor 2017 janë:

  • Italia (3,5 %);
  • Spanja (91,7 %);
  • Kosova (46,8 %).

Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë: Kina (-4,6 %), dhe Ukraina (-36,0 %).

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në Tetor 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 21,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 14,8 %, në krahasim me Shtator 2018. Importet e mallrave arritën vlerën 58 mld lekë, duke u rritur me 1,0 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 14,0 %, në krahasim me Shtator 2018.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 28 mld lekë, duke u ulur me 14,2 %, krahasuar me Tetor 2017 dhe rritur me 13,1 %, në krahasim me Shtator 2018.

Eksportet, gjatë këtij dhjetëmujori janë rritur me 16,0 %, krahasuar me një vit më parë.

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë:

  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,9 pikë përqindje;
  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,0 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +2,7 pikë përqindje;

Në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar negativisht grupi: “Lëkurë dhe artikujt prej tyre” me -0,1 pikë përqindje.

Për më shumë shihni dokumentin këtu