Tregtia e Jashtme, Nëntor 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 6,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe ulur me 9,9 %, në krahasim me Tetor 2018.

Importet e mallrave arritën vlerën 56 mld lekë, duke u rritur me 2,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe ulur me 3,9 %, në krahasim me Tetor 2018.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 29 mld lekë, duke u ulur me 1,5 %, krahasuar me Nëntor 2017 dhe rritur me 2,5 %, në krahasim me Tetor 2018.

Kontributi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve

Eksportet, gjatë këtij njëmbëdhjetëmujori janë rritur me 15,0 %, krahasuar me një vit më parë.

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë:

  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,3 pikë përqindje;
  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +3,8 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +2,7 pikë përqindje;

Në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar negativisht grupi: “Lëkurë dhe artikujt prej tyre” me -0,1 pikë përqindje.

Në muajin Nëntor 2018, vendet me të cilët Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me Nëntor 2017 janë:

  • Kosova (34,9 %);
  • Spanja (63,9 %);
  • Gjermania (22,4 %);

Ndërsa vendet me të cilat eksportet kanë pasur uljen më të madhe janë:

  • Italia (-2,3 %);
  • Kina (-21,5 %);
  • SHBA (-14,4 %);

Për më shumë klikoni raportin e plotë.