Produkti i Brendshëm Bruto, T3 – 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e dytë të vitit 2018 në krahasim me tremujorin e dytë të vitit 2017, vlerësohet me rritje prej 4,48 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2017.

Kontributin kryesor në këtë rritje e kanë dhënë degët:

 • Industria, Energjia dhe Uji me +1,71 pikë përqindje;
 • Tregti, Transport, Akomodim dhe Shërbim ushqimor me +1,12  pikë përqindje;
 • Ndërtimi me +0,48 pikë përqindje;
 • Aktivitete profesionale dhe Shërbime administrative me +0,35 pikë përqindje;
 • Bujqësisë, Pyjeve dhe Peshkimit me +0,28 pikë përqindje;
 • Administrata publike, Arsimi dhe Shëndetësia me +0,12 pikë përqindje;
 • Aktivitete të pasurive të paluajtshme me +0,09 pikë përqindje;
 • Aktivitete Financiare dhe të Sigurimit me +0,07 pikë përqindje;
 • Arte, argëtim dhe çlodhje dhe Aktivitete të tjera shërbimi me +0,02 pikë përqindje;

Negativisht kontribuoi aktiviteti:

 • Informacionit dhe Komunikacionit me -0,18 pikë përqindje;
 • Taksat Neto mbi produktet kontribuan pozitivisht me + 0,40 pikë përqindje.

Sa i përket ndryshimeve në krahasim me tremujorin paraardhës, treguesi i Produktit të Brendshëm Bruto vlerësohet me një rritje prej 1,09%.

Për më shumë klikoni këtu.