Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2018

Sipas të dhënave zyrtrare të INSTAT, në muajin Dhjetor 2018, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është 1,4 %.

Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit:

  • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,9 %;
  • “Hotele, kafene dhe restorante” me 2,4 %;
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,5 %, etj.

Ndërsa, çmimet e grupit “Transporti” dhe “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” shënuan ulje respektivisht me 0,7 % dhe 0,1 %.

Rritja mesatare vjetore e Indeksit të Harmonizuar të Çmimeve të Konsumit në vitin 2018 është 1,8 %.

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2018 është 1,8 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,1 %, vërehet në grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike” dhe “Hotele, kafene dhe restorante”, pasuar nga grupet:

  • “Argëtim dhe kulturë”, me 2,4 %;
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 1,6 %;
  • “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,5 %, “Transporti” me 0,9 %, etj.

Nga ana tjetër çmimet e grupit “Veshje dhe këpucë” u ulën me 1,1 %, pasuar nga “Shëndeti” me 0,4 % dhe “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 0,3 %.

Për më shumë klikoni materialin