Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Sipas të dhënave zyrtrare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin janar 2019 është 1,9%. Një vit më parë ky ndryshim ishte 1,7%. Ndryshimi mujor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar 2019, krahasuar me dhjetor 2018, është 1,6%

Ndikimi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të indeksit të çmimeve të konsumit.

Rritja vjetore e çmimeve në muajin Janar është ndikuar kryesisht nga grupet:

  • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me +1,62 %;
  • “Pije alkoolike dhe duhan” me +0,06 %
  • “Hotele, kafene dhe restorante” me +0,04 %;
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,17 %, etj

Çmimet e grupit “Transporti”kanë kontribuar me -0,01pikë përqindje

Krahasuar me muajin Janar 2018, rritja më e madhe e çmimeve vërehetnë grupin“Ushqime dhe pije joalkoolike” me 4,3%, pasuar nga grupet:

  • “Argëtim dhe kulturë” dhe“Pije alkoolike dhe duhan” me 1,8% secila;
  • “Hotele, kafene dhe restorante” me 1,1 %;
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,8 %;

Për më shumë klikoni materialin.