Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Shkurt 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin shkurt 2019 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 4,9 %, vërehet në grupet “Ushqime dhe pije joalkoolike”, pasuar nga grupet:

  • “Hotele, kafene dhe restorante” me 2,8 %,
  • “Pije alkoolike dhe duhan” me 1,5 %,
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,6 %,
  • “Mallra dhe shërbime të ndryshme” me 0,3 %, etj.

Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” u ulën me 0,5 %, pasuar nga grupet:

  • “Shëndeti” me 0,4 %,
  • “Mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje” me 0,3 %,
  • “Argëtim dhe kulturë”, me 0,1 %.

Ndryshimi  mujor  i  matur  nga  Indeksi  i  Harmonizuar  i  Çmimeve  të  Konsumit është 0,8%.  Ky  ndryshim  është  ndikuar  kryesisht  nga rritja e  çmimeve  të  grupit “Ushqime  dhe  pije joalkoolike” me 2,0%, pasuar nga grupet:

  • “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,4 %
  • “Argëtim dhe kulturë” me 0,4 %
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,1 %, etj.

Ndërsa, grupi “Veshje dhe këpucë” pati një  ulje prej 0,1 %, krahasuar me muajin e mëparshëm.

Për më shumë klikoni raportin e plotë.