Informacion mbi Komitetin e Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit

Komiteti i Konkurrueshmërisë, Tregtisë, Promovimit merret me politikat lehtësuese që ndërmerr qeveria ndaj konkurrueshmërisë, tregtisë brenda dhe jashtë vendit si dhe promovimi i produkteve “Made in Albania”.

Ky komitet është i përbërë nga:

Kryetar:         Z. Vullnet Haka

Anëtar:          Z. Reshat Mansaku

Anëtar:         Z. Bardhyl Balteza

Anëtar:         Z. Bardhyl Balteza

Anëtar:         Z. Gëzim Çekrezi

Anëtar:         Z. Charles Bouri

Anëtar:         Z. Thanas Siveri

Anëtar:         Z. Zef Shtjefni