Mbledhja e parë e Asamblesë për vitin 2019

Zhvillohet mbledhja e parë e Asamblesë së Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë për vitin 2019, drejtuar nga Kryetari z. Sokol Kraja. Në mbledhje u diskutua mbi aktivitetin e shoqatës për vitin 2019, çështjet dhe problematikat të trajtuara nga anëtarët e shoqatës, ndryshime statutore, miratimi i bilancit për vitin 2018, etj.

Një vëmendje e veçantë ju kushtua dhe anëtarëve të rinj që iu bashkuan këtij grupimi dhe që përfaqësojnë fusha të ndryshme të veprimtarisë prodhuese.