Tregtia e Jashtme, Mars 2019
April 17, 2019
Workshop “Balkan Project – Agricultural Mechanization”
April 26, 2019

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Mars 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,6 %, vërehet në grupin “Hotele, kafene dhe restorante”, pasuar nga grupet

  • “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 2,6 %,
  • “Pije alkoolike dhe duhan” me 0,6 %,
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,4 %, etj.

Nga ana tjetër çmimet e grupit:

  • “Argëtim dhe kulturë” u ulën me 0,4 %,
  • “Shëndeti” me 0,3 %,
  • “Transporti” me 0,2 %.

Në muajin mars 2019, ndryshimi mujor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit është -0,5%. Ky ndryshim është ndikuar kryesisht nga ulja e çmimeve të grupit “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 1,2%, pasuar nga grupet

  • “Veshje dhe këpucë” me 0,5 %,
  • “Qira, ujë, lëndë djegëse dhe energji” me 0,4%, etj.

Nga ana tjetër çmimet e grupit “Transporti” u rritën me 0,3 %, pasuar nga “Pije alkoolike dhe duhan”, “Shëndeti” dhe “Argëtim dhe kulturë” me 0,1 % secili.

Për më shumë klikoni raportin e plotë.