Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë- Shqipëri

oznor_soft

Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë si një nga themelueset e Forumit Ekonomik Mbarë-Kombëtar, e pranishme në konferencën e zhvilluar në lidhje me “Mundësitë dhe sfidat e marrëdhënieve tregtare Kosovë- Shqipëri”.

Të pranishëm në konferencë ishin përfaqësues të dy qeverive, Republikës së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë, si dhe përfaqësues të bizneseve. Pjesë e panelit të diskutimit ishte dhe Kryetari i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë z. Sokol Kraja.

Në këtë Forum, u diskutua me sipërmarrjen mbi marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Kosovës, dhe objektivat e së ardhmes për përmirësimin e tyre, përmes:

  • thjeshtimit të mëtejshëm të procedurave dhe burokracive mes dy vendeve;
  • rishikimit të analizës së riskut për skanimin e mjeteve;
  • nxitjes së procesit të përfitimit të statusit të Operatorit Ekonomik të Autorizuar (AEO) për sipërmarrjet nga të dyja vendet;
  • bashkimit të forcave në një treg, me qëllim tërheqjen e investitorëve të huaj.