Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Qershor 2019
July 18, 2019
Edicioni i dytë i panairit “Textile & Leather Expo 2019”, 1-2 Nëntor 2019
July 30, 2019

Pas një periudhe kohore 6 mujore, në të cilën u përfshinë tryeza teknike, analiza, takime, lobime të kryera nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptare në kuadër të kërkesës dhe propozimeve për ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar, dhe më konkretisht për taksën e lëndëve të para në formë primare, të importuara në krerët 3901 deri në 3914, të NKM-së dhe që përdoret për prodhimin në vend të produkteve të plastikës, me kënaqësi njoftojmë miratimin e Ligjit nr. 55/2019 Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Një falënderim të veçantë për kontributin e dhënë në këtë ligj, si dhe për takimet e vazhdueshme me anëtarët e Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë dhe marrjes në konsideratë të shqetësimeve të tyre, shkon për Ministren e Financave dhe Ekonomisë znj. Anila Denaj dhe Ministrin e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes z. Eduard Shalsi.

Falënderime të veçanta shkojnë për deputetin z. Ilir Beqja që ishte propozuesi dhe relatori i p.ligjit në Parlament, si dhe një falënderim për deputetin z. Edvin Bushati për mbështetjen e dhënë ndaj sektorit të prekur nga ky ligj.

LIGJI