Shpallet për konsultim publik projektligji për Fiskalizimin

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka hedhur për konsultim publik projektligjin mbi “Faturën dhe Monitorimin e Transaksioneve”, apo thënë ndryshe projektligjin për Fiskalizimin.

Projektligji synon krijimin e një sistemi të ri faturimi dhe monitorimi të transaksioneve të bizneseve në vend, bazuar në një sistem të ri të pajisjeve fiskale.

Projekti parashikon që, duke nisur që nga data 1 Janar 2020, të gjitha transaksionet midis bizneseve dhe konsumatorit do të raportohen te Administrata Tatimore në kohë reale, bazuar në sistemin e ri të pajisjeve fiskale, ndërsa nga 1 Janari 2021, të gjitha transaksionet ndërmjet biznesit me njëri- tjetrin dhe ndërmjet biznesit me organet publike do të bëhen në bazë të faturës elektronike.

Për detaje të p.ligjit klikoni këtu