Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Korrik 2019
August 28, 2019
Vijojnë takimet për udhëzimin “Për taksat kombëtare”
September 2, 2019

Në Korrik 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u rritur me 3,6 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 8,5 %, në krahasim me Qershor 2019.

Importet e mallrave arritën vlerën 60 mld lekë, duke u rritur me 2,3 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 11,4 %, në krahasim me Qershor 2019.

Deficiti tregtar i këtij muaji është 32 mld lekë, duke u rritur me 1,1 %, krahasuar me Korrik 2018 dhe 14,1 %, në krahasim me Qershor 2019.

Në shtatëmujorin e parë të vitit 2019, eksportet e mallrave arritën vlerën 180 mld lekë, duke u ulur me 2,6 %, krahasuar me një vit më parë dhe importet e mallrave arritën vlerën 377 mld lekë, duke u rritur me 2,6 %, krahasuar me një vit më parë. Deficiti tregtar arriti vlerën 197 mld lekë, duke u rritur me 7,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2018.

Kontributi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve

Rritja vjetore e eksporteve prej 3,6 %, këtë muaj është ndikuar nga grupet:

  • “Ushqim, pije, duhan” me +3,0 pikë përqindje;
  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +2,6 pikë përqindje;
  • “Produkte kimike dhe plastike” me +1,0 pikë përqindje.

Në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar negativisht grupi: “Materiale ndërtimi dhe metale” me -1,8 pikë përqindje.

Tregtia e Jashtme – Korrik 2019