Partner si “Challenge Owners” në HACKATHON 3

VKM nr.9, Datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore”
June 19, 2020
Ftesë për takim nga kryetari i opozitës, z. Lulzim Basha, me përfaqësues nga shoqata jonë
July 1, 2020
Albanian Manufacturers’ Union - Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë është një nga partnerët e projektit të cilët kanë prezantuar sfidat, nën titullin kryesor: Si të ndihmojmë bizneset shqiptare me zgjidhje të reja e të përballueshme dixhitale?
Tre sfida janë përcaktuar. Hackathon është në kërkim të zgjidhjeve që janë të zbatueshme, me ndikim/impakt të lartë dhe frymësueze! Sfida 1 : Si t'i ndihmojmë bizneset të kuptojnë më mirë dhe të përdorin zgjidhjet e tregtisë elektronike [e-commerce & omnichannel]? Sfida 2: Si të përmirësohen flukset e proceset e punës [në fushën e burimeve njerëzore] dhe të rritet transparenca me ndihmën e zgjidhje dixhitale të përballueshme? Sfida 3: Si të shfrytëzohen të dhënat dhe teknologjitë në kohë reale për një vendimmarrje dhe bashkëpunim më të mirë?


Për të mësuar më shumë ndiqni: HACKATHON