Workshop mbi Ekonominë Qarkulluese

Solidariteti i Prodhuesve Shqiptarë- Kakavijë 2020
August 16, 2020
Takim me Fondacionin e Diasporës BESA
October 9, 2020
Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë mori pjesë në eventin përmbyllës për projektin “Rritja e ndërgjegjësimit të Organizatave të Shoqërisë Civile dhe SME-ve mbi rëndësinë e Ekonomisë Qarkulluese të financuar nga Bashkimi Evropian. Në fund të këtij takimi, Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë sëbashku me një nga anëtarët e saj, perfaqësuesit e riciklimit dhe përpunimit të plastikës, EVEREST IE , nënshkruan për krijimin e rrjetit të Ekonomisë Qarkulluese, Marrëveshjen e Mirëkuptimit nëpëmjet së cilës të gjitha palët në vazhdim do të angazhohen për tu përballur me sfidat që kërkon zhvendosja graduale e ekonomisë lineare në ekonomi qarkulluese.