BORDI DREJTUESBordi drejtues është organi më i lartë ekzekutiv i shoqatës.

 

FILIP GJOKA

PRESIDENTBARDHYL BALTËZA

ZV. PRESIDENT


SOKOL KRAJA

ZV. PRESIDENT