BORDI DREJTUESBordi drejtues është organi më i lartë ekzekutiv i shoqatës.


 

SOKOL KRAJA

KRYETAR BORDI


ARBEN SHKODRA

SEKRETAR I PËRGJITHSHËM