AGSZepa Natyral është gama e produkteve natyrale (qumësht, nënproduktet e tij dhe lëngjet e frutave) të prodhuara në fabrikën AGS. Zepa Natyral sjell në treg prodhim vendas me cilësi, standart dhe siguri të lartë ushqimore.

Realizimi me standart dhe cilësi i të gjitha produkteve Zepa Natyral të prodhuara nga Kompania “AGS shpk”. Ruajtja e standartit dhe cilësisë si dhe shpërndarja e produkteve me adresë qytetarin dhe konsumatorin Shqipëtar dhe rajonal! Qumështi grumbullohet në zonat e Lezhës dhe Shkodrës në ferma të seleksionuara dhe standartizuara konform kërkesave europiane për ushqyerjen, rritjen dhe mjeljen e kafshëve.

Të gjithë produktet Zepa Natyral prodhohen konform standarteve ndërkombëtare të sigurisë dhe cilësisë ushqimore si: FSCC 22000, HALAL, ISO 9001, 14001, 22000, 18001MË TEPËR RRETH KOMPANISË