CENTER SHQIPTARECenter Shqiptare Group është industri fasonerie, e cila zhvillon veprimtarinë e saj në qytetin e Beratit. Aktiviteti kryesor i kompanisë është prodhimi çantave të letrës dhe veshjeve të punës.

Aktivitete të tjera që zvillon kjo kompani janë (Plastificazione, Stampa serigrafica, Fustellatura/Cordonatura, Assemblaggio carta, Scatole automantanti, Stampa a caldo, Realizzazione telai serigrafici, Taglio carta, Assemblaggio tessuto, Scatole rigide, Realizzazione cliche' per stampa a caldo, Elaborazione grafica ed impiantistica, etc .MË TEPËR RRETH KOMPANISË