AGRO KONISPOLIKompania Agro Konispoli është krijuar në vitin 2007 si një biznes familjarë. Agro Konispoli është një ndër kompanitë më të mëdha që operojnë në paketim, shpërndarje, marketing dhe eksport të fruta perimeve.

Kompania ofron produkte 100% organike dhe të freskëta të siguruara nga klima e ngrohtë mesdhetare. Agro Konispoli i kushton rëndësi të veçant teknologjive të fundit duke u kujdesur për mbrojtjen e mjedisit.
Kompania është e përqëndruar në jug të Shqipërisë, në Konispol dhe mikroklima e këtij vendi është një nga avantazhet e kompanisë, e cila i bënë frutat me shumë shije. Agro Konispoli mundohet të sjellim për klientët cilësin produktet më të mira me çmimet më të mira në treg.

Për shkak të përvojës dhe dëshirës së përmirësimit të dukshëm, kompania është e çertifikuar me Çertifikatën ISO të konformitetit GLOBAL GAP CERTIFICATE l.MË TEPËR RRETH KOMPANISË