download

SOKOL KRAJA | KRYETAR I BORDIT DREJTUES

Z. Sokol Kraja është zgjedhur si kryetar i Bordit Drejtues në vitin 2019, me një mandat 1-vjecar. Z. Kraja është themeluesi dhe CEO i kompanisë "Capital Resources" sh.p.k , e cila i bashkohet shoqatës si anëtare në vitin 2018. Kompania “Capital Resources” shpk, me markën e saj të njohur tregtare “KRACO”, renditet ndër industrite prodhuese më në zë të vendit tonë dhe që mbart një histori suksesi në fushën e industrisë së prodhimit që prej vitit 1997. Produktet “KRACO” janë të njohura për përgatitjen e pijeve të ngrohta, të ftohta si dhe ëmbëlsirave. Tashmë kjo kompani ka shtrirë aktivitetin e saj eksportues si në tregun europian dhe ashtu dhe atë boteror, duke ofruar produkte ushqimore të një standarti dhe cilesie sipas rregullave ndërkombëtare.