475c22b2-2b6c-43a4-b102-b928a35b537e

ARBEN SHKODRA | SEKRETAR I PËRGJITHSHËM

Z. Shkodra është zgjedhur nga anëtarët themelues të Bashkimi të Prodhuesve Shqiptar, si Sekretar i Përgjithshëm prej vitit 2016 dhe qysh prej asaj kohe, ai mbulon edhe rolin e Drejtorit Ekzekutiv të shoqatës. I diplomuar në ekonomi/financë në Fakultetin e Ekonomisë pranë Universitetit të Tiranës, ai vijoi karrierën profesionale në sistemin bankar dhe më pas në zyrën e tregtisë së jashtme pranë Ambasadës italiane në Tiranë. Më pas vijoi nje karriere të gjatë administratën e lartë shtetërore duke mbajtur pozicionin e drejtorit të departamentit në Kryeministri dhe pozicione të tjera paralele për më shumë se 11 vite. Ai ka qenë i zgjedhur si anëtar i Bordit Drejtues dhe nënkryetar i Bashkimit të Dhomave së Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë për disa vite. Në pozicionin aktual ai përfaqeson shoqatën si anëtar ne Këshillin Kombëtar të Integrimit Evropian, Këshillin Ekonomik Kombëtar, Komitetin Kombëtar të Lehtësimit të Politikave Tregtare, si dhe në disa tryeza të tjera pune.