October 17, 2018

Tregtia e Jashtme, Shtator 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, në muajin shtator 2018, eksportet e mallrave arritën vlerën 26 mld lekë, duke u rritur me 8,7 %, në krahasim […]
October 8, 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Shtator 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin shtator 2018 është 2,1 %. Një vit më parë ky […]
September 21, 2018

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2018 është 2,1 %. Rritja […]
September 20, 2018

Tregtia e Jashtme, Gusht 2018

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT,  eksportet e mallrave në muajin Gusht 2018, arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 23,9 %, në krahasim […]
September 7, 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2018

Sipas INSTAT, ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Gusht 2018 është 2,2 %, një vit më parë ky ndryshim ishte 1,6 %. […]
September 6, 2018

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

Sipas të dhënave zyrtare të INSTAT, indeksi i çmimeve të prodhimit arriti 103,5, në tremujorin e dytë të vitit 2018,  duke u rritur me 2,4 %, […]