Mblidhet Komiteti i Politikave të Bashkimit të Prodhuesve, diskutime mbi energjinë për prodhimin

Ditën e enjte, datë 2 nëntor 2017, është zhvilluar mbledhja e rradhës e Komitetit të Politikave të Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë. Kjo mbledhje u mbajt për të diskutuar për çështjet e energjisë për prodhimin. U zhvilluan diskutime mbi draftin e metodologjisë së llogaritjes së tarifave të operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë elektrike.