Tregtia e Jashtme, Maj 2018

Në Maj 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 30 mld lekë, duke u rritur me 24,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 12,7 %, në krahasim me Prill 2018.

Importet e mallrave arritën vlerën 57 mld lekë, duke u rritur me 1,9 %, në krahasim me një vit më parë dhe me 7,9 %, në krahasim me Prill 2018. Deficiti tregtar i këtij muaji është 27 mld lekë, duke u ulur me 15,3 %, krahasuar me Maj 2017 dhe duke u rritur me 3,0 %, në krahasim me Prill 2018.

Kontributi i grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve

Rritja vjetore e eksporteve prej 24,2 %, këtë muaj është ndikuar kryesisht nga grupet:

  • “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +12,0 pikë përqindje;
  • “Tekstile dhe këpucë” me +4,8 pikë përqindje;
  • “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,6 pikë përqindje.

Në ndryshimin vjetor të eksporteve ka ndikuar negativisht grupi: “Lëkurë dhe artikuj prej tyre” me -0,2 pikë përqindje.

Eksportet, gjatë këtij pesëmujori janë rritur me 18,4 %, krahasuar me një vit më parë

Në ndryshimin vjetor të eksporteve nuk ka ndikuar negativisht asnjë grup. Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë: “Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike” me +5,3 pikë përqindje, “Tekstile dhe këpucë” me +4,5 pikë përqindje, “Materiale ndërtimi dhe metale” me +4,5 pikë përqindje.

Për më shumë klikoni këtu