ÇEKREZIÇekrezi Group u krijua në vitin 2009 si njësi e veçantë dhe autonome brënda një kompanie grumbullimi e tregtimi hekuri skrap dhe metale me ngjyrë. Gjatë kësaj kohe, kjo kompani është rritur sëbashku me klientët e saj, duke u përpjekur të japin përherë zgjidhjet më të mira në fushën e grumbullimit dhe përpunimit. Në vitin 2014 kjo rritje e vazhdueshme solli edhe zgjerimin e kompanisë me një pikë grumbullimi tjetër për të qënë sa më afër klientëve tanë.

Fusha e veprimtarisë: Grumbullim dhe tregtim skrapi hekuri me qëllim riciklimi. Import-Eksport, grumbullim, seleksionim, përpunim metale me ngjyrë me qëllim riciklimi.
Strategjia dhe vizioni: Përpiqen të ofrojnë shërbime të shkëlqyera dhe ndërtimin e marrëdhënieve afatgjata me të gjithë klientët, duke siguruar që ata gjithmonë te marrin çmimin më të mirë në treg.

Çekrezi Group, si të gjitha kompanitë e ligjshme të riciklimit, përkrah mënyrën e saktë të vendosjes së të gjitha materialeve të mbledhura nga vetja për të siguruar një të ardhme të gjelbër për të gjithë. Ata janë të vetëdijshëm për çështjet e mjedisit ku i përmbahen në mënyrë rigoroze të githë ligjeve të riciklimit të fuqi.MË TEPËR RRETH KOMPANISË